foto1

Naša zakładna šula - Unsere Grundschule

Naša dwurěčna serbsko-němska zakładna šula Worklecy leži we wokrjesu Budyšin a nosy mjeno Michał Hórnik. W našej šuli wuwučuja so serbske a němske dźěći dwurěčnje.
Wot 3. lětnika sem wuknu šulerjo jendźelšćinu. W cyłodnjowskich poskitkach móža so šulerjo 1. a 2. lětnika hrajo na jendźelšćinje wobdźělić. Za šulerjow wot 1 do 4 poskićuje so tež čěšćina.

 
Unsere zweisprachige sorbisch-deutsche Grundschule Räckelwitz liegt im Landkreis Bautzen und trägt den Namen Michał Hórnik. In unserer Schule werden sorbische und deutsche Kinder zweisprachig unterrichtet.
Ab der 3. Klasse lernen die Schüler Englisch. Im Rahmen der Ganztagsangebote bieten wir für die  1. Klasse spielerisches Englisch und für die Klassen 1 bis 4 Tschechisch an. 

foto2

Hajenje serbskich nałožkow a tradicijow twori kruty wobstatk našeho šulskeho žiwjenja.

Die Pflege sorbischer Bräuche und Traditionen ist fester Bestandteil unseres Schullebens.


foto3

Na našim kubłanišću mamy hort zaměstnjeny. Cyłodnjowsce poskićujemy diferencowane spěchowanje, wučbu wudospołnjace projekty kaž tež zmysłapołne wužiwanje swobodneho časa.
 
An unserer Einrichtung gibt es einen Hort. Wir bieten im Rahmen der Ganztagsangebote leistungsdifferenzierte Förderung, unterrichtsergänzen-
de Projekte sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung an.


foto4

W lěće 2002 swjećeše naša šula swoje 100. narodniny.

2002 feierten wir den 100. Geburtstag der Schule.


foto5