Mejemjetanje 2016 - Maibaumwerfen 2016


foto
Mejski porik:

Constanza Čižankec
Filip Kral


Runje zašłym lětam běchu tež lětsa šulerjo a šulerki 9. a 10. lětnikow na dnju chodojtypalenja mejski štom stajili a do toho rjanu ranku nawili.

Po tym, zo bě naša šulska mejka poł meje bjez mjerzanjow a škody přetrała, móžachmy ju 20. meje na dworje našeje šule tradicionalne šulske mjejemjetanje přewjesć.

Dohromady 22 šulerkow a šulerjow wyšeje šule a horstka šulerjow ze zakładneje šule su sebi serbsku katolsku drastu zwoblěkali a wjacore reje wokolo mejskeho štoma zarejowali.

Najspěšnišo za mejski wjeršk hrabny Filip Kral a wuzwoli sebi Constanzu Čižankec za jeho mejsku kralownu. Po ćahu na konju přez wjesku přizamkny so při dobrej naladźe dwórski swjedźeń.                                              


foto foto
foto foto
foto
foto
foto
foto

fota: B. Wjeńcyna
ě