Wšelćizny 2016 - Sonstiges 2016


(01/16)

Woklečanscy šulerjo w sněhakowarskim lěhwje

19 šulerjow sedmeho lětnika Serbskeje wyšeje šule “Michał Hórnik” Worklecy přebywaše minjeny tydźeń štyri dny w sněhakowarskim lěhwje w čěskim Bedřichovje. Pobrachowaceho sněha dla dyrbjachu lěhwo najprjedy wo jedyn tydźeń přesuhnyć. Zo su so prawje rozsudźili, pokazachu hromady sněha, kotrež běchu so w tym času našli. Pisty běchu spřihotowane a wuměnjenja za sněhakowanje optimalne.

Je hižo z wjelelětnej tradiciju, zo jězdźa Worklečanscy šulerjo do Jizerskich horin a tam sněhakować wuknu. Nimo sportoweju wučerjow Křesćana Bejmaka a Simony Eckertoweje staraštaj so tež čěskaj wučerjej wo nich. Profesionelnje a žortne a přiwšěm čućiwje wobchadźachu wšitcy štyrjo ze strachami šulerjow, kotrež prěni raz horu dele sněhakowachu. Socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Franciska Zopic je młodostnych sobu přewodźała.

Při słónčnym wjedrje a temperaturach daloko pod nulu wuknjechu šulerjo na Malinovce zakłady sněhakowanja. Bórze hibachu so cyle samozrozumliwe po arealu, wužiwachu lifty a wuspytachu wšelake pisty. Někotři běchu hižo časćišo ze staršimaj w zymskim dowolu a tak prěni raz na sněhakach njestejachu. Wučerjomaj Woklečanskeje šule bě wažne, zo nawuknu nimo wěsteje techniki tež prawidła, kotrež na sněhakowarskich pistach knježa. Holcy a hólcy 7. lětnika žnějachu při tym wuspěch, zo je jim dobra znamka w sporće wěsta.

Nimo sněhakowanja wubědźowachu so po wječorach tež w bowlingu a pobychu w Liberecskej kupjeli “Babylon”.

Franciska Zopic

foto

foto


foto


(04/2016)


"Moto-tydźeń"
dźesatkow

"Moto-Woche"
der Zehner

foto
póndźelu: "asocialny"
Montag: "Asozial
"
foto
wutoru: "burja + zombije"
Dienstag: "Bauern + Zombies"
foto
srjedu: "změna splaha"
Mittwoch: "Geschlechterwechsel"
foto
štwórtk: / Donnerstag: "Nerds"
foto
pjatk: "hipije"
Freitag: "Hippies"

Wotchadna rjadowanja 2016 - Abschlussklasse 2016
foto


ě