Ze šulskeho žiwjenja - archiw

Aus dem Schulleben - Archiv

2007

2008
2009


Mejemjetanje 2009 - Maibaumwerfen 20092010 Motocross

Serbska hudźba je cool - Sorbische Musik ist cool

Wšelćizny - Sonstiges

2011 Dźeń joggingowych cholowow - Tag der Jogginghose

Dźiwadłowa skupina - Theatergruppe

Wšelćizny - Sonstiges


2012 Šulerska wuměna - Schüleraustausch

projekt "konopej" - Projekt "Sofa"

projekt "Olympia na našej šuli" - Projekt "Olympia an unserere Schule"

Wšelćizny - Sonstiges


2013 Mejemjetanje - Maibaumwerfen

Pomoc při powodźenju - Hilfsaktion beim Hochwasser

Sportowe swjedźenje - Sportfeste


2014
Wotchadna jězba - Abschlussfahrt

projekt "Reja" - Projekt "Tanz"

Powołanske poradźowanje - Berufsberatung

Wšelćizny - Sonstiges


2015
Snowtropolis

Zymski sport - Wintersport

Powołanska orientacija - Berufsorientierung


2016
Moin, Moin - Hamburg

Mejemjetanje - Maibaumwerfen

Ze swěta knjeza Knigge - Aus der Welt des Herrn Knigge

Wšelćizny - Sonstiges


2017
Wjeselo w sněze - Freude im Schnee

Wuspěšni sportowcy - Erfolgreiche Sportler

Wšelćizny - Sonstiges