Hajimy tradicije našeje domizny.

Wir pflegen Traditionen und Bräuche unserer Heimat.

Domyswjećenje
Kóžde lěto wuprošamy sebi Bože žohnowanje za našu šulu, wosebje za wšěch tu wuknjacych a dźěławych.


Häuserweihe
Anfang des Jahres erbitten wir Gottes Segen für unsere Schule.

b1
Swjaty Měrćin 
11. nowembra swjećimy na našej šuli swjedźeń „Swjateho Měrćina“. Na wšelake wašnje nazhonimy žiwjenoběh tuteho swjateho. Potom damy sebi pječenu husycu zesłodźeć.




St. Martin
Lieder, Vorstellen der Legende vom Heiligen Martin sowie das Teilen einer gebackenen Martinsgans gehören alljährlich zu unserem Projekt.



b2
b3
b4
b5
b6
b7

Ptači kwas

Swjećachmy zhromadnje z našimi hosćimi 25. januara „Ptači kwas“. Šulerjo spěwachu, rejowachu a zwjeselachu hosći.




Vogelhochzeit
Am 25. Januar feierten wir zusammen mit unseren Gästen die „Vogelhochzeit“.
























b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17