Hrajemy dźiwadło! - Wir machen Theater!  [09/2007]

Štož tu kaž hroženje klinči, činimy z wulkim zapalom. Pod nawodom knjeni Žuroweje smy so w dźiwadłowej skupinje na našej šuli namakali. Hrajemy wot našeje nawodnicy napisane hry. To lochšo wupada hač je. Tež dźiwadźelnicy dyrbja swoju techniku wobknježić. A ta njewobsteji jenož z dobreho pomjatka za teksty. Dźěłamy z cyłym ćěłom. Wuspěšne předstajenja nam dopokazuja, zo so to wudani.

Theater erlebt man wohl des öfteren in der Schule. Wir machen das aber zielgerichtet und nach Plan - in unserer Theatergruppe. Unter Leitung unserer Lehrerin, Frau Sauer, üben wir regelmäßig kleine Stücke ein, die wir dann unserem Publikum vorstellen. Wir haben dabei viel Freude.

Add comment