Keramiske maćizny wčera a jutře - Keramische Materialien gestern und morgen [09/2008]

Hižo w starodałnych časach palachu čłowjekojo sudobja z keramiki. A tež dźensa z nimi wšědnje wobchadźamy. Na čo ma so při zhotowjenju karana dźiwać a što so při leću we formach stawa zhonichu šulerjo dźesateho lětnika. Knjeni Bjedrichowa z Wětećanskeje hornčernje rozkładźe nam tež proces palenja. Wosebje zajimałe pak běše zaběra z keramiku w najmodernišej technice. Bjez keramiki njemóhli industrijowe płuny a płuny z awtow rjedźić, kapaliny filtrěrować abo energiju ze swětła dobyć.
Dožiwichmy dwaj zajimowych dnjow w hornčerni we Wěteńcy. Wosebity dźak knjeni Bjedrichowej za wěcywustojnu pomoc a firmje EWAG, kotraž z jeje podpěru projekt zmóžni.

Keramische Werkstoffe waren und sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. In unserem Projekt zu keramischen Werkstoffen erfuhren wir Vieles über die Herstellung von keramischen Gefäßen. Besonders spannend war die Beschäftigung mit keramischen Schäumen, ohne die moderne Filter- und Solaranlagen nicht funktionieren können.
Für zwei interessante Projekttage in der Töpferei in Dürrwicknitz danken wir der Projektleiterin Frau Bedrich für ihre Hilfe der EWAG für ihre Unterstützung.

 

You have no rights to post comments