Dźeń joggingowych cholowow - Tag der Jogginghose  [01/2011]

Haj, tež my šulerjo Worklečanskeje srjedźneje šule smy so sobu na mjezynarodnym dnju joggingowych cholowow, dnja 21.01.2011, wobdźělili. Namołwu smy čitali w schueler.cc a smy sej myslili, zo by to tež něšto za nas było. Tuž smy my dźesatki iniciatiwu do rukow wzali. Najprjedy smy  plakat z informacijemi a namołwu zhotowili a potom smy hišće z “hubu” mjez šulerjemi a wučerjemi za tutu akciju wabili.
Wotpohlad, tutym cholowam pomnik stajić, wšak za našej akciju tak njesteješe. Skerje chcychmy jónu kusk legernje a bjez konwencionelnych drastowych mjezow do šule hić. Na prěnim městnje pak steješe žort a wjeselo nad njewšědnym zwonkownym.
Štóž je sej nas na tutym dnju jónu trochu bliže wobhladał, je spóznał, zo smy chcyli staremu klišejej nošenja tutych cholowow wotpowědować. Ale smy tež něšto druhe nazhonili: Je rjenje, hdyž njetrjebaš sej rano telko mysli wo swojim zwonkownym činić, dźe tež w cyle jednorych drastach a tóflach! Problemy nastanu jenož, jelizo maš wjacore joggingowe cholowy a rano potom njewěš, kotre maš sej dźensa woblěkać! To sy potom zaso na samsnym dypku kaž přeco. A naposledk ma so hišće dodać, zo ma znaty modowy designer Karl Lagerfeld joggingowe cholowy samo za strašne. Wón praji:
„Joggingowe cholowy maja gumijowy pas. A pasa dla ludźo njepytnu, hdyž stanu so tołše!“ Karl budźe to wědźeć.   (Beno Buk 10)

 

Am Donnerstag, dem 21.01.2011 war neben dem „Weltknuddeltag“ auch der „Jogginghosentag“.
Ein Tag zuvor machten wir uns schon alle aus, dass auch wir am Jogginghosentag teilnehmen. So kamen viele aus der 9. und 10. Klasse an diesem Tag mit Jogginghosen in die Schule.

Viele Lehrer wunderten sich. Weil Frau Eckert neugierig war, googelten wir am Ende der GK-Stunde zum "Jogginghosentag". So lernten auch Frau Eckert und Frau Scholze etwas dazu. Sogar ein „Fotoshooting“ fand in der Frühstückspause statt. Herr Jurk versuchte sich als Fotograf und fotografierte die verschiedenen Jogginghosen. Fazit: Der Jogginghosentag könnte mehrmals im Jahr stattfinden.   (Patricia Schuster 9)

 

 

You have no rights to post comments