projekt: Powołanska orientacija - Projekt: Berufsorientierung  [10/2014]

„Po puću w serbskich a dwurěčnych firmach a zarjadnišćach w blišej wokolinje – Dokumentation über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten in der zweisprachigen Region“ je titul mapy, kotruž su šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule loni w oktobru 2014 sobu nadźěłali.

W njej předstajeja woni wokolne firmy a zarjadnišća bliže, kiž su we wobłuku wosebiteho projekta za powołansku orientaciju wopytali.  Tak pobychu holcy a hólcy w Šustrec firmje za elektrotechniku Njebjelčicy tzwr w Kamjencu. We Worklecach zeznajomichu so z Wałdźic rěznistwom, pěstowarnju, ambulantnej hladanskej słužbu maltezow, Šlapic pjekarnju, Kupkec šwalčernju a Wałdźic/Hozec zubnolěkarskej praksu. W Pančicach wopytachu  Zelnakec pjekarnju a Masopustec blidarnju. Nimo toho podachu so na busowu ekskursiju k dalšim 7 serbskim firmownikam mjez druhim do Radworja, Rakec, Miłoćic, Konjec , Róžanta a do Wotrowa. Ekskursiju organizowała bě předsydka Zwjazka serbskich předewzaćelow a rjemjeslnikow Mónika Cyžowa.Za zestajenje dokumentaciskeje mapy wjedźechu holcy a hólcy Worklečanskeje wyšeje šule interviewy z mějićelemi firmow resp. ze zamołwitymi w zarjadnišćach, zhotowichu krótkowopisowanja wo wotpowědnych powołanjach, dźěłachu w firmach dwě hodźinje na probu a napisachu wo tym dožiwjenske rozprawy. Nimo toho zestajachu serbsko-němske a němsko-serbske słownički z fachowymi wurazami a wobrotami za jednotliwe powołanske branše.
Ideju a cyłkowny nawod za nadźěłanje tutoho přidatneho wučbneho materiala měješe sobudźěłaćerka RCW Bianka Wjeńcyna, kiž je projekt zhromadnje z wučerkomaj Katku Bukowej a Claudiju Čornakowej zwoprawdźiła. Projekt so lětsa w 2.šulskim połlěće z dalšim lětnikom na našej šuli dale powjedźe.        

tekst a fota: B.Wjeńcyna

 

You have no rights to post comments