Zymski sport w Čěskej - Wintersport in Tschechien  [01/2015]

Dwaceći šulerjow 7. lětnika přebywaše srjedź januara w štyridnjowskim sněhakowarskim lěhwje w Bedřichovje. Wuměnjenja w sněze, kiž ležeše z městnami hač do 40 cm tołsty, běchu za to runjewon optimalne. Je hižo z dołholětnej tradiciju, zo jězdźa šulerki a šulerjo do Jizerskich horinow a so tam w sněhakowanju zwučuja. Nimo sportoweje wučerki Simony Eckertoweje, sportoweho wučerja na wuměnku Pětra Korjeńka a socialneje dźěłaćerki Franciski Zopic staraštaj so tež čěskaj wučerjej wo šulerjow. Wonaj jim cyle profesionalnje a zdobom tež na jara přećelne a žortne wašnje sněhakowanje nawučištaj. Při słónčnym wjedrje a stopnjemi wokoło nule nawuknychu šulerjo w třoch skupinkach na Malinovce zakłady sněhakowanja. Bórze hibachu so cyle samozrozumliwje po sněhakowarskim arealu, mějachu wjeselo při wužiwanju liftow a wuspytachu wšelake pisty. Na třećim dnju podachu so na 3 kilometry zdalenu horu Severák. Tam móžachu na módrych a čerwjenych pistach pokazać, što su nawuknyli. Wšitcy holcy a hólcy 7. lětnika běchu při tym tak wuspěšni, zo je jim dobra znamka w sporće wěsta. Nimo wšědneho sněhakowanja wubědźowachu so woni potom na wječorach tež hišće w blidotenisu a bowlingowanju a podachu so do kupjele “Babylon” w bliskich Liberecach. Wjeselo při zymskim sportowanju, dobra nalada mjez šulerjemi a wučerjemi, krasne słónčne wjedro a dobra čěska jědź polěkowachu tomu, zo bě přebytk jara poradźeny.

foto a tekst: F. Zopic

You have no rights to post comments