Ze swěta knjeza Knigge - Aus der Welt des Herrn Knigge  [12/2016]

Zašły tydźeń dožiwi rjadownja 6/1 Worklečanskeje wyšeje šule "Michał Hórnik" njezapomnity projekt we Wojerecach. Tema w tamnišej kulturnej fabrice rěkaše: "Knjez Knigge - dźensa hišće aktualny?"

Šulerjam tam na započatku rozkładźechu, štó bě knjez Knigge a kak zadźeržimy so dźensa prawje na swjedźenjach doma, w hosćencu a docyła mjez sobu. W scenach šulerjo pokazachu, što maja za prawe a što nic. W druhim dźělu, a to běše přihot na hody, słyšachu wo zadźerženju w hosćencu a kak kryje so blido, hdyž maš štyri abo pjeć jědźow. Šulerjo smědźachu so wuspytać a zhonichu mjez druhim, kak nudle jěm, z čim jěm solotej, langusty abo rybu, z kajkich škleńcow što piju, kak nastajam wšitko na blido a hdźe leži na kóncu moja serwjeta. Potajkim - prawe kryte hodowne blido je zaručene. Dźěći jako pomocnicy dźě nětko wědźa, kak to dźe.

foto a tekst: S. Eckertowa

You have no rights to post comments