Wuspěšni sportowcy - Erfolgreiche Sportler  [04/2017]

Wokrjesny sportowy zwjazk je njedawno najbóle sportowsku šulu wokrjesa Budyšin wuznamjenił. Jedyn z pokalow přija za Serbsku wyšu šulu „Michał Hórnik“ Worklecy sportowy wučer Křesćan Bejmak. Šulerjo-sportowcy wudobychu sej w swojej kategoriji 3. městno.

Dohromady je so loni 24 šulow z wokrjesa nai šulerskim wubědźowanju wobdźěliło. Z 5.500 wobdźělnikow zaruči sej wjac hač 3.300 šulerjow złote, slěborne a bronzowe sportowe znamješko. Tak tež Worklečanska wyša šula. Mjez wobdźělenymi wyšimi šulemi a gymnazijemi Budyskeho wokrjesa wjesela so Worklečenjo nad 3. městnom a pjenježnym mytom 200 eurow. 160 Worklečanskich šulerjow-sportowcow wuwojowa sej 81 čestnych znamješkow - 27 złočanych, 45 slěbornych a 9 bronzowych. Druhe městno wobsadźi Lessingowy gymnazij Kamjenc a dobyćer tuteje kategorije bu Leon-Foucalt gymnazij z Wojerec. Jednaćel wokrjesneho sportoweho zwjazka Lars Bauer počesći dobyćerjow w krajnorjadnym zarjedźe zhromadnje z 1. přirjadnikom krajneho rady Udom Wićazom.

Worklečanscy šulerjo maja nětko tež ponojenu sportowu halu, a tak je jim myto wokrjesneho sportoweho zwjazka dalši pohon za přichodne wubědźowanja.

foto a tekst: F. Zopic

You have no rights to post comments