Wjeselo w sněze - Freude im Schnee  [01/2017]

30 šulerjow sedmeho lětnika Worklečanskeje wyšeje šule “Michał Hórnik” přebywaše w januarje w sněhakowarskim lěhwje w čěskim Bedřichovje. Wuměnjenja w sněze běchu runjewon optimalne. Nimo sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka a jeho bratra Floriana Bejmaka staraštaj so tež čěskej wučerjej wo šulerjow. Wonaj jim na čućiwe a žortne wašnje sněhakowanje nawučištaj. Socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Franciska Zopic młodostnych do Čěskeje tohorunja sobu přewodźeše.

Při šćipatymi stopnjemi daloko pod nule nawuknychu šulerjo w třoch skupinkach zakłady sněhakowanja na běžkach kaž tež ski alpin. Bórze hibachu so cyle samozrozumliwe po sněhakowarskim arealu, mějachu wjeselo při wužiwanju liftow a wuspytachu wšelake pisty.

Wšitcy holcy a hólcy 7. lětnika běchu při sněhaowanju wuspěšni, tak zo je jim dobra znamka w sporće wěsta. Nimo wšědneho sněhakowanja wubědźowachu so woni potom na wječorach w blidotenisu a bowlingowanju, wuchodźowachu so po Bedřichovje a podachu so do kupjele “Babylon” w bliskich Liberecach.

Wjeselo při zymskim sportowanju a dobra nalada mjez šulerjemi a wučerjemi polěkowachu tomu, zo bě přebytk jara poradźeny. Je hižo z dołholětnej tradiciju, zo jězdźa Worklečanscy holcy a hólcy do Jizerskich horinow a so tam w sněhakowanju zwučuja. Tak powědaja šulerjo hišće dołho wo přebywanju w Bedřichovje. Kóžde lěto znowa da so wobkedźbować, zo so tajke zhromadne jězby pozitiwne na rjadowniski cyłk a dobru zhromadnosć wuskutkuja.

fota a tekst: F. Zopic

 

You have no rights to post comments