Wučba w sněze - Unterricht im Schnee [01/2018]

Cyłkownje 29 šulerjow sedmeho lětnika Worklečanskeje wyšeje šule “Michał Hórnik” přebywaše zašły tydźeń w sněhakowarskim lěhwje w čěskim Bedřichovje. Nimo sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka, nawodu wyšeje šule Křesćana Korjeńka a jeho syna Měrka, staraštaj so tež čěskej wučerjej wo šulerjow. Woni jim na čućiwe a žortne wašnje sněhakowanje nawučichu. Šulska socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Franciska Zopic młodostnych do Čěskeje tohorunja sobu přewodźeše. Wuměnjenja w sněze běchu nažel jenož hač do wutory optimalne. Wot srjedy so sněh miłeho wjedra dla pomału pozhubi. Při wšěm móžachu cyły tydźeń po horach sněhakować a wšelake pisty wuspytać. Tak nawuknychu ći započatkarjo a wukmanichu so ći nazhonići šulerjo w ski alpin. Wulke wužadanje bě lětsa za někotrehožkuli skěrje wužiwanje liftow. Bórze pak hibachu so cyle samozrozumliwje po sněhakowarskim arealu.

Wšitcy holcy a hólcy 7. lětnika běchu při sněhakowanju wuspěšni, tak zo je jim dobra znamka w sporće wěsta. Wosebity highlight bě kónčne wubědźowanje super-g, hdźež wudobyštaj sej Franc Bulang pola hólcow a Caroline Pěčkec pola holcow prěnje městno. Nimo wšědneho sněhakowanja wubědźowachu so dźěći na wječorach w blidotenisu a bowlingowanju, nawuknychu prawidła a teoriju dokowokoło sněhakowanja, wuchodźowachu so po Bedřichovje a podachu so do kupjele “Babylon” w bliskich Liberecach.

Wjeselo při zymskim sportowanju a dobra nalada mjez šulerjemi a wučerjemi polěkowachu tomu, zo bě přebytk jara poradźeny. Je hižo z dołholětnej tradiciju, zo jězdźa Worklečanscy holcy a hólcy do Jizerskich horinow a tam w sněhakowanju zwučuja. Tak powědaja šulerjo hišće dołho wo přebywanju w Bedřichovje. Kóžde lěto znowa da so wobkedźbować, zo so tajke zhromadne jězby pozitiwne na rjadowniski cyłk a dobru zhromadnosć wuskutkuja.

foće a tekst: F. Zopic


 

Mejemjetanje - Maibaumwerfen

Mejski porik: Nadine Knopec & Tadej Čornak

fota: B. Jurk


 

Wotchadna rjadownja - Abschlussklasse

 

You have no rights to post comments