5. lětnik / 5. Klasse            (17.03.2020)

nadawki

6. lětnik / 6. Klasse            (17.03.2020)

6/1

6/2

nadawki / Aufgaben (27.03. - 09.04.2020)

7. lětnik / 7. Klasse             (17.03.2020)

Klasse 7/1 

Klasse 7/2

Aufgaben

nadawki / Aufgaben

dźěłowe łopjeno / Arbeitsblatt

8. lětnik / 8. Klasse

9. lětnik / 9. Klasse            (17.03.2020)

9/1                                       (17.03.2020)

9/1 nadawki hač do 09.04.2020 / Aufgaben bis 09.04.2020

nadawk / Aufgabe

pomoc 1 / Hilfe 1

pomoc 2 / Hilfe 2

pomoc 3 / Hilfe 3

 

9/2

Nathan.pdf

 

10. lětnik / 10. Klasse            (17.03.2020)

Pruwowanske nadawki / Prüfungsaufgaben

  1. dźěl / 1. Teil
  2. dźěl / 2. Teil

Nadawki "Rozjimanje" / Aufgaben "Erörterung"

nadawk / Aufgabe

tekst 1

tekst 2

tekst 3

tekst 4

tekst 5

pomoc 1 / Hilfe 1

pomoc 2 / Hilfe 2

pomoc 3 / Hilfe 3

 

Nadawk 10/1  hač do 09.04.2020 - Aufgaben 10/1 bis 09.04.2020 

nadawk / Aufgabe 1

pomoc 1 / Hilfe 1

pomoc 2 / Hilfe 2

pomoc 3 / Hilfe 3