Sportowe wubědźowanje w Slepom / Sportwettkampf in Schleife

 

Na sportowym wubědźowanju serbskich wyšich šulow w Slepom srjedu, 28.09.2022 wudobychu sebi šulerki a šulerjo našeje šule 1. městno.

Beim Sportwettkampf sorbischer Oberschulen in Schleife belegten Schüler und Schülerinnen unserer Schule den 1. Platz.

Image
Image

Nazymski sportowy swjedźeń

15. winowca, pjatk do nazymskich prózdnin, přewjedźe so tradicionalny nazymski sportowy swjedźeń. Šulerjo zetkachu so rano na šulskim dworje, hdźež jich knjez Korjeńk powita. Po tym poda so kóžda rjadownja na puć, zo by schowanu blešu z kołkowej kartu a předwidźanej čaru namakała. To bě za někotre skupiny hižo prěnje wužadanje.
Rjadownje ćahachu přez lěsy dokoławokoło Worklec a zmištrowachu jednu staciju po druhej. Dohromady mějachu šulerjo při tym dźesać sportowych nadawkow spjelnić. Tež wučerjo, kotřiž rjadownje přewodźachu, so na jednej abo tamnej staciji wuspytachu. Prašane běchu kmanosće kaž teamwork, wušiknosć abo spěšnosć. Hač bě to klasiske mjetanje bulikow pola knjeza Jurka, kolesowy parcours pola knjeni Eckertoweje abo transportowanje kulki pola knjeza Wjeńki, na kóždej staciji su šulerjo wšu prócowali a wo dypki wojowali. Najwuspěšnišo je to rjadownja 8/1 zdokonjała, kotraž skoro wšitke stacije najlěpje zmištrowa. Připołdnju móžachu so wšitcy hišće ze słódnej całtu a ćopłej kołbasku zesylnić, prjedy hač podachu so na puć do zasłuženych prózdninow.

Edit Page